Řešení – realizace zakázky, engineering

Analýza úlohy

Prvním krokem k úspěšnému dokončení projektu je kvalitní přípravná fáze. Na počátku každého případu projdeme se zákazníkem jeho představy a požadavky a na základě těchto informací a našeho mnohaletého know-how navrhneme nejoptimálnější řešení. 

Projekt

Žádná investiční akce, ať už menšího či většího rozsahu, se neobejde bez kvalitního projektu. Náš tým zkušených konstruktérů, projektantů a manažerů se postará o to, aby byl projekt kvalitně připravený a nachystaný k realizační fázi. 

Výroba

Po dokončení přípravné fáze zařadíme jednotlivé technologické zařízení do výroby. Kvalitní výrobu považujeme za základní stavební kámen našeho úspěchu a Vaší spokojenosti. Výroba probíhá na základě výkresové dokumentace od našich projektantů a konstruktérů a splňuje nejpřísnější požadavky pro výrobu do jednotlivých oblastí průmyslu, ať kvalitou zpracování nebo použitými materiály. 

Dodávka

Po dokončení výroby jednotlivých technologických zařízení či celých celků je nachystáme a přepravíme do Vašeho výrobního závodu pro montáž. Veškeré starosti s nakládkou, přepravou a to i nadměrných nákladů nechte na nás.

Montáž

Tým léty prověřených montérů a vedoucích pracovníků vytvoří z jednotlivých dílů funkční technologický celek. Při montáži zajistíme umístění jednotlivých zařízení do projektovaných pozic a jejich vzájemné propojení dopravníky či potrubními trasami. Při montáži dbáme na dodržování pravidel nastavených zákazníkem a na šetrný přístup k jeho provozu. 

 

 

Řízení a uvedení do provozu

Každé technologické zařízení potřebuje kromě kvalitní mechanické části i část elektrickou. Po mechanické montáži začíná montáž elektrická. Jednotlivé stroje jsou elektricky připojeny a napojeny do řídících rozvaděčů. Součástí naší dodávky na klíč je rovněž řídící systém, který řídí celý technologická proces. Po elektro montáži a oživení přichází na řadu uvedení do provozu. V tomto kroku Vás naučíme jak obsluhovat Vaši novou technologii a zaučíme Vaše operátory, tak abychom zajistili bezproblémový provoz. 

 

Servis

Samozřejmostí po dodání technologie je její následný servis. V případě plánovaných údržbových zásahů, různých odstávkových úprav zařízení a jejich udržování v dobrém stavu je Vám k dispozici náš tým zkušených pracovníků. Poskytujeme rovněž údržbu stávajícího zařízení zákazníka. 

Transfér technologických celků a výrobních závodů

Jednou z náležitostí, se kterou máme mnohaleté zkušenosti jsou transféry technologických celků a celých výrobních závodů. V minulosti jsme uskutečnili jak transféry v rámci jednoho závodu, tak i přemístění linek v rámci republiky, převážně pak v rámci celoevropského měřítka (Holandsko, Francie, Velká Británie, Polsko, Maďarsko, Německo, Rumunsko). Během jednotlivých fázi transferu provádíme identifikaci aktuálního stavu výrobních linek, návrh potřebného dovybavení technologie v místě reinstalace, úpravu původních výrobních technologických schémat pro potřeby výroby v nových prostorách – přizpůsobení strojní dispozice, napojení zařízení na potřebná média, demontáž a transport jednotlivých strojních a elektrických zařízení,reinstalaci a repasi technologického zařízení a jednotlivých strojů, mechanické a elektrické oživení zařízení podle nových požadavků na chod zařízení, uvedení do provozu a odzkoušení, zaškolení obsluhy a údržby, dokumentace skutečného stavu po transferu zařízení a posléze vyhotovení a zprostředkování požadovaných osvědčení, certifikátů a revizi zařízení. 

Další dodávky

Náš výrobní program obsahuje mnoho dalších zařízení a služeb, které nespadají do žádných kategorií strojního zařízení, které tvoří páteř našich dodávek. Z dalších odvětví můžeme zmínit automatické plnící zařízení tekutin (plnění sudů a kontejnerů), temperovací zařízení v technologickém procesu výroby, strojní zařízení konstruované a vyráběné dle konkrétních zadávacích dispozic zákazníka, klimatizační a ventilační zařízení pro výrobní a skladovací prostory, rekuperační výměníky, aspirační filtry včetně potrubních tras, výroba a montáž ocelových konstrukcí, kontejnerová hospodářství a mnohá další. 

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel