Zařízení pro skladování, balení, transport a dávkování surovin

O nás

AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. je projekční a výrobní společnost, která vznikla v roce 2012 na základech společnosti AT-ENGINEERING, která se na českém trhu pohybuje od počátku 90. let. Naše společnost se zabývá především kompletním inženýringem a dodávkami na klíč v oblasti výrobních technologií, problematikou skladovací kapacit (uskladnění surovin) vyprazdňováním a dávkováním surovin, jejich procesnímu zpracování, dopravou mezi jednotlivými odběrnými místy, jejich balením a systému manipulace se zabaleným produktem. Zařízení pod značkou AT-zajišťují jak vysokou hygienu a ochranu zdraví při práci, tak rovněž ochranu dopravovaných materiálů před znečištěním a znehodnocením v průběhu transportu k místu zpracování. 

AT v číslech

25+

Let zkušeností v oboru

500+

Spokojených zákazníků

3500+

Realizovaných projektů

Inovativní společnost & multidisciplinární tým, zkušenosti a profesionalizaci kombinujeme s kreativitou při vytváření Vaších technologických celků

DŮVĚRA - PROFESIONALITA - SOUHRA

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel