Oblasti průmyslu

Potraviny & nápoje

Většina našich projektů se týká především dodávek pro potravinářský průmysl. Našimi technologiemi se dopravují suroviny pro přípravu oplatků, čokolády, čokoládových tyčinek, dezertů, potravinových doplňků a výživy pro sportovce, kávy a kávových směsí, mléčných výrobků, pečiva, sladkosti (hard i soft candy), snacků, tyčinek, ochucených nápojů, džusů a mnoho dalších produktů. Nabízíme rovněž řešení pro sladovny, škrobárny, pivovary, cukrovary a další potravinářské provozy. 

Farmacie

Díky našim vysokým standardům výroby dodáváme technologie i do tak přísného prostředí jakým je farmaceutický průmysl. Dodáváme technologie pro přesun surovin do homogenizačních strojů, pro dávkování surovin do kapslovacích či lisovacích strojů nebo přesun hotových produktů k balícím linkám.  

Krmiva

V oblasti krmiv a pet průmyslu máme dlouholeté zkušenosti. Dodávkami jsou především homogenizační linky pro míchání krmných směsí, ale také technologie pro dávkování jednotlivých surovin  do extrudačních linek pro výrobu granulí a různých zvířecích pochoutek či dávkování surovin pro výrobu paštik a krmných omáček. 

Chemie

Pro zákazníky z chemického průmyslu jsme v posledních letech realizovali projekty manipulace se surovinami při výrobě pracích prášků, lapovacích brusných směsí, různých hnojiv a pesticidů, sazí, kosmetických přípravků a mnoho dalších. V této průmyslové oblasti je nutné dbát na použití kvalitních materiálů a bezchybné výroby, což jsou naše silné stránky. 

Plasty

V plastikářském průmyslu nabízíme skladování plastového granulátu a jeho dopravu pro zpracování na lisech, vyfukovacích či extruzních linkách. Následně také přepravu hotových plastových výrobků a jejich třídění ke konečnému balení pomocí mechanické dopravy. 

Stavební materiály

Písky, vápence, cement, lepící hmoty, keramika. Se všemi těmito produkty máme bohaté zkušenosti. Zabýváme se jejich skladováním, vyprazdňováním, dopravou i mícháním včetně následné dopravy a balení. 

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel