O nás

AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. je projekční a výrobní společnost, která vznikla v roce 2012 na základech společnosti AT-ENGINEERING, která se na českém trhu pohybuje od počátku 90. let. Naše společnost se zabývá především kompletním inženýringem a dodávkami na klíč v oblasti výrobních technologií, problematikou skladovací kapacit (uskladnění surovin) vyprazdňováním a dávkováním surovin, jejich procesnímu zpracování, dopravou mezi jednotlivými odběrnými místy, jejich balením a systému manipulace se zabaleným produktem. Zařízení pod značkou AT-zajišťují jak vysokou hygienu a ochranu zdraví při práci, tak rovněž ochranu dopravovaných materiálů před znečištěním a znehodnocením v průběhu transportu k místu zpracování. 

Sídlem společnosti je severomoravská metropole Ostrava a disponuje vlastními výrobními prostory jak ve Valašském Meziříčí, tak u své mateřské (partnerské) společnosti A-T s.r.o. v Bratislavě. AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s. je součástí skupiny AT Industry, která patří k nejvýznamnějším projekčně-výrobním společnostem v oblasti střední a východní Evropy. 

Náš personál je prověřen léty zkušeností a prací na nejnáročnějších projektech, ať už pro velké nadnárodní společnosti nebo pro menší, perspektivní firmy. Naší silnou stránkou je dodávka projektu “na klíč” a to od fáze zjištění počátečního stavu až po konečnou dodávku – tedy včetně projektu, výroby, montáže a servisu, a to přesně dle požadavků zákazníka. Našimi zákazníky jsou především společnosti  z oboru potravinářství, ale také z oblasti pet průmyslu,chemie, farmacie a stavebnictví. Pří práci na projektech spolupracujeme s prověřenými partnery, kteří představují špičku ve svém oboru. Jsme držiteli certifikátu 3EC CERTIFIED ISO 9001. AT ENGINEERING Technology je pro Vás tím správným partnerem při dodávce systémů pro skladování, dopravu, manipulaci, dávkování a balení surovin.

Oznámení o změně názvu obchodní společnosti

Vážení,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu rozšíření podnikatelské činnosti Společnosti v oboru stavebnictví s účinností od 02. 08. 2022 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti AT ENGINEERING Machinery s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 293 93 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 38580 na AT Architecture Technology s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Od 02. 08. 2022 tak dochází ke změně názvu společnosti a fakturačních údajů, které nově zní: AT Architecture Technology s.r.o. se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 293 93 710.

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou sídlo společnosti, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

Změna obchodního názvu Společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše Společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší Společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší Společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název AT Architecture Technology s.r.o.

S pozdravem

za AT Architecture Technology s.r.o. 
Ing. Jaroslav Bartusek
jednatel