Strojní zařízení

Skladovací sila a nádrže

Řešení Vašeho skladového hospodářství, to znamená skladování a vyprazdňování Vašich surovin je jednou z našich hlavních devíz. Vyrábíme a dodáváme:

 

sila a nádrže (venkovní, vnitřní),

zásobníky pro sypké látky i tekutiny – skladovací nebo mezioperační – výrobní,

vyprazdňovací stanice pro velkoobjemové vaky Big-Bag,

vyprazdňovací stanice pro pytle.

 

Dodávané příslušenství k silům a nádržím:

Ať už jde o vážení Vašich sil a zásobníků, vhodně zvolené typy příslušenství pro bezproblémové vyprázdnění surovin a jejich následné napojení na další výrobní proces, ochranu Vašich zařízení a zaměstnanců proti výbuchu a mnoho dalšího zařízení, která jsme kompetentní Vám dodat, … jsme ti praví na koho se obrátit.

Pneumatická doprava

Pneumatická doprava se používá k dopravě různorodých sypkých a zrnitých materiálů na různé dopravní vzdálenosti – na základě požadavků zákazníka a dopravní vzdálenosti navrhneme vhodný způsob pneumatické dopravy. Dopravní trasu tvoří uzavřené dopravní potrubí, k pohybu materiálu je využíváno aerodynamických účinků proudícího vzduchu. Médium (vzduch, dusík aj.) je vytvářeno vývěvou, dmychadlem nebo kompresorem (dle jednotlivých aplikací). Pneumatickou dopravu dodáváme včetně jejich komponent – potrubních rozboček, prosévacích zařízení, odlučovačů a dalších zařízení.

Manipulace s Big-Bag

Mnoho technologických celků neslouží jen k výrobě hotového produktu, který směřuje k balicím linkám. Často se různé práškové směsi připravují pro další využití a balí se do velkoobchodních obalů, ať už do pytlů nebo velkoobjemových vaků typu Big-Bag. Proto máme ve své nabídce také tyto typy zařízení. Jsme schopni dodat plnící stanice pro Big-Bag včetně vážení, v mobilním provedení nebo včetně paletového zakladače a mnoha dalšího příslušenství:

 

vyprazdňovací stanice pro velkoobjemové vaky Big-Bag, včetně odvažovacích zařízení,

plnící stanice s dávkovacím zařízením pro velkoobjemové vaky Big-Bag.

 

V našem portfoliu máme také zařízení pro plnění práškových surovin do pytlů.

Mechanická doprava

Mechanické dopravníky jsou ideálním prostředkem pro dopravu sypkých a kusových materiálů. Jejich výrobu vždy provádíme dle jednotlivé aplikace, dispozice a dle výkonových požadavků zákazníka. Na základě těchto informací vybereme vhodný typ mechanické dopravy a její propojení na navazující strojní technologie.
Dodáváme dopravníky:

 

šnekové,

vibrační,

trubkovo – řetězové,

redlery,

elevátory a

pásové dopravníky.

Procesní zařízení a stroje – vážení, míchání, prosévání

K čemu Vám jsou nejmodernější technologie pokud správně nenavažují či nedávkují?
Proto klademe maximální důraz na kvalitní komponenty a přesné vážení a dávkování – ať už se jedná o sypké látky nebo tekutiny. Díky kvalitním komponentům jsme schopni splnit Vaše přísné požadavky na přesné vážení a dávkování do Vašich technologických procesů.

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme:

 

vážící zásobníky a vážící nádrže,

vertikální a horizontální míchací zařízení pro výrobu suchých práškových směsí,

mixéry práškových směsí s nástřikem tekutin,

mlecí zařízení pro výrobu past a oříškových másel,

prosévací zařízení suchých surovin a

mobilní skladovací a přepravní kontejnery o objemech 200 – 1000 ltr.

Míchací linky – Homogenizace

Většina námi vyráběných technologických celků slouží k přepravě surovin ze skladového hospodářství do vážících nádob, a následně do dalších zařízení kde dochází k promíchání jednotlivých surovin. Ať už se jedná o tekutiny nebo sypké látky či o promíchání obou těchto složek jsme schopni navrhnout, vyrobit a dodat různé typy míchacích zařízení a linek.
Může se jednat o homogenizátory planetové, vertikální, kónické či horizontální, ať už spirálové nebo radlicové instalované v originální technologické věži, navržené přesně pro vaše suroviny a vaši prostorovou dispozici. Typ míchacího zařízení vždy navrhujeme na základě surovin, které se v něm budou míchat.

Kontaktujte nás