Řešení – průběh realizace projektu

Víme jak složitá může být výstavba nebo modernizace výrobního závodu, jak důležité je navrhnout takové optimální řešení, které zároveň splní Vaše nejvyšší požadavky na způsob dopravy, zpracování a skladování surovin, na vaše receptury, na výrobu bez ztráty produktu a bez kontaminace, s ohledem na vysokou hygienu a bezpečnost práce.

 

Víme jak je pro Vás důležitá spolehlivost a flexibilita instalovaných zařízení a systémů, jak je pro Vás důležité aby nyní realizované zařízení bylo možné dále přizpůsobit, pokud se Vaše okolnosti změní a budete v budoucnu čelit novým výzvám.

 

Víme, že potřebujete mít k dispozici potřebná fakta a údaje, abyste se mohli co nejlépe rozhodnout.

 

Proto při navrhování takovýchto inovativních řešení s otevřenou architekturou se nejdříve zaměřujeme na pochopení Vašich konkrétních potřeb a potřeb Vašich zákazníků a zapojujeme Vás do celého procesu návrhu řešení a průběhu realizace projektu.

Analýza úlohy

Prvním krokem k úspěšnému dokončení projektu je kvalitní přípravná fáze. Na počátku každého případu projdeme se zákazníkem jeho představy a požadavky a na základě těchto informací a našeho mnohaletého know-how navrhneme nejoptimálnější řešení.

Projekt

Žádná investiční akce, ať už menšího či většího rozsahu, se neobejde bez kvalitního projektu. Náš tým zkušených projektantů, konstruktérů a manažerů se postará o to, aby byl projekt kvalitně připravený a nachystaný k realizační fázi.

Výroba

Po dokončení přípravné fáze zařadíme jednotlivé stroje a zařízení do naší výroby. Kvalitní a přesnou výrobu považujeme za základní stavební kámen našeho úspěchu a Vaší spokojenosti. Výroba probíhá na základě výkresové dokumentace od našich projektantů a konstruktérů a splňuje nejpřísnější požadavky pro výrobu do jednotlivých oblastí průmyslu, ať kvalitou zpracování nebo použitými materiály.

Dodávka

Po výrobě jednotlivých technologických zařízení či celých celků je zakonzervujeme, opatříme přepravními obaly a přepravíme do Vašeho výrobního závodu pro montáž. Veškeré starosti s nakládkou, přepravou a to i nadměrných nákladů nechte na nás.

Montáž

Tým léty prověřených montérů a vedoucích pracovníků vytvoří z jednotlivých dílů funkční technologický celek. Při montáži zajistíme umístění jednotlivých zařízení do projektovaných pozic a jejich vzájemné propojení dopravníky nebo potrubními trasami. Při montáži dbáme na dodržování pravidel nastavených zákazníkem a na šetrný přístup k jeho provozu.

Řízení procesů výroby a uvedení zařízení do provozu

Každé technologické zařízení potřebuje kromě kvalitní mechanické (strojní) části i část elektrickou. Po mechanické montáži začíná montáž elektrická. Jednotlivé stroje jsou elektricky připojeny a napojeny do řídících rozvaděčů. Součástí naší dodávky na klíč je rovněž řídící systém, který řídí celý Váš technologický proces výroby. Po elektro montáži a oživení přichází na řadu uvedení zařízení do provozu. V tomto kroku Vás naučíme jak obsluhovat Vaši novou výrobní technologii a zaučíme Vaše operátory, tak abychom zajistili bezproblémový provoz.

Servis

Samozřejmostí po dodání výrobní technologie je pro nás také její následný servis.
Pro případ plánovaných údržbových zásahů, různých úprav zařízení v rámci plánovaných odstávek a jejich udržování v dobrém stavu je Vám k dispozici náš tým zkušených servisních pracovníků. Poskytujeme rovněž pravidelnou údržbu stávajícího zařízení našich klientů.

Transfery technologických celků a přemísťování výrobních závodů

Jednou z činností, se kterou máme mnohaleté zkušenosti je transfer technologických celků a celých výrobních závodů. V minulosti jsme uskutečnili jak transfery v rámci jednoho závodu, tak i přemístění linek v rámci České republiky, ale pak hlavně v rámci celoevropského měřítka (Holandsko, Francie, Velká Británie, Polsko, Maďarsko, Německo, Rumunsko, Rusko). Během jednotlivých fázi transferu provádíme identifikaci aktuálního stavu výrobních linek, návrh potřebného dovybavení technologie v místě reinstalace, úpravu původních výrobních technologických schémat pro potřeby výroby v nových prostorách – přizpůsobení strojní dispozice, napojení zařízení na potřebná média, demontáž a transport jednotlivých strojních a elektrických zařízení, reinstalaci a repasi technologického zařízení a jednotlivých strojů, mechanické a elektrické oživení zařízení podle nových požadavků na chod zařízení, uvedení do provozu a odzkoušení, zaškolení obsluhy a údržby. Vyhotovujeme novou dokumentaci skutečného stavu po transferu zařízení a spolupracujeme při vyhotovení a zprostředkování požadovaných (nutných) osvědčení, certifikátů a revizi zařízení, tak aby bylo možno zařízení v daném místě provozovat s ohledem na platné místně příslušné zákony a normy.

Další dodávky a výroba jednoúčelových zařízení

Náš výrobní program obsahuje mnoho dalších zařízení a služeb, které nespadají do žádných kategorií strojního zařízení, které tvoří páteř našich dodávek. Z dalších odvětví můžeme zmínit automatické plnící zařízení tekutin (plnění sudů a kontejnerů), temperovací zařízení v technologickém procesu výroby, strojní zařízení konstruované a vyráběné dle konkrétních zadávacích dispozic zákazníka, klimatizační a ventilační zařízení pro výrobní a skladovací prostory, rekuperační výměníky, aspirační filtry včetně potrubních tras, výroba a montáž ocelových konstrukcí, kontejnerová hospodářství a mnohá další.

Kontaktujte nás