Politika kvality

Politika kvality je strategickým záměrem společnosti AT ENGINEERING TECHNOLOGY a.s.,
která navázala na tradice AT-ENGINEERING Machinery s. r.o., a od 05.09.2019 úspěšně působí na evropském trhu.

S cílem plně uspokojovat požadavky zákazníků společnosti, udržet a zvyšovat kvalitu dodávek produktů, vyhlašuji tuto Politiku kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 „Systémy managementu kvality- Požadavky“ s přesvědčením, že bude kladně přijata zaměstnanci organizace, obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami.

Vedení společnosti se ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti zavazuje:

 • zlepšovat a udržet dosaženou stabilitu, kvalitu našich služeb a produktů procesně orientovaným systémem kvality,
 • kontinuálně zlepšovat všechny procesy řízení a zvyšovat úroveň zapojení všech našich zaměstnanců a spolupracujících organizací,
 • využívat nejnovější poznatky výrobních technologií a lidských zdrojů při řízení procesu projekce a montáže,
 • udržet a posilovat postavení společnosti na trhu, zejména v oblasti navrhování a vyvíjení projektů technologických celků pro balení, manipulaci, skladování a dopravu sypkých hmot menších i velkých investičních celků, jejich údržby a oprav,
 • prokázat fungujícím a dokumentovaným systémem managementu kvality, že společnost dodržuje všechny požadavky vyplývající ze smluv se zákazníkem,
 • rozšiřovat oblasti působení po celé ČR a ve vybraných regionech Evropy,
 • neustálým vyhledáváním nových příležitostí a nových trhů pro uplatnění našich produktů i mimo ČR a naplňovat dynamický rozvoj společnosti,
 • přezkoumávat požadavky zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek pro naplňování jeho spokojenosti,
 • trvale zvyšovat produktivitu práce,
 • zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců, jejich zapojení v budování systému managementu kvality a tím přiměřeného zúročení vloženého kapitálu,
 • dodržovat právní a jiné předpisy a požadavky všech zainteresovaných stran,
 • neustále zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců.

Od zaměstnanců a spolupracujících subjektů se očekává:

 • důsledné dodržování pravidel stanovených systémem managementu kvality,
 • stálá osobní příprava na vykonávanou zodpovědnou práci se zaměřením na kvalitu,
 • vysoká osobní odpovědnost za provedenou práci,
 • aktivní činnost a preventivní činnost v oblasti kvality a bezpečnosti práce.

Pro naplňování Politiky kvality je zaveden, udržován a zlepšován systém managementu kvality se zaměřením na efektivní plnění „Cílů kvality“ a veškerých jakostních požadavků obchodních případů ve všech fázích realizace, včetně plnění legislativních a jiných předpisů a požadavků na bezpečnost, ekologii a spolehlivost dodávaných produktů všemi zaměstnanci.

 

V Ostravě dne 16. 9. 2019

 

Ing. Jaroslav Bartusek
statutární ředitel

Kontaktujte nás