Architektura

Naším cílem není pouze samotná architektura, ale chceme jít o krok dále, naše realizace by měly vyvolat emocionální odezvu z vytvořených hodnot, které přesahují estetiku a funkčnost.

 

 

 

 

 

 

 

Naším cílem je architektura jasných a překvapivých prostorů, kde má smysl sebemenší detail a ve kterém je nastolena kontinuita s okolím, jedině tak lze vytvářet upřímné a zároveň velkorysé prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkoumáme a hledáme přilnavost k místu prostřednictvím architektury, která je schopna spojit současnost a současný způsob života, ale snažíme se, aby při této kreativní činnosti vždy zůstala přítomna podstata architektury minulých let, která své domy stavěla s velkým naladěním na potřeby jejich obyvatel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhýbáme se neosobní architektuře, odcizené svému kontextu, která se vnucuje místu nebo krajině a nezapadá do ní. Věříme, že k dosažení odborně zpracované architektury, dobře provedené a procítěné stavební práce, musí realizovaná kvalita spojovat dva aspekty:

 

hluboká znalost techniky prováděných stavebních prací,

s cílem na vysoce praktickou obyvatelnost hotového Díla v širších souvislostech „Zahrada – Dům – Interiér“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás