Strojní zařízení

Sila - zásobníky vyprazdňovací stanice

Řešení Vašeho skladového hospodářství , tedy skladování a vyprazdňování Vašich surovin je jednou z našich hlavních devíz. Vyrábíme a dodáváme sila (venkovní, vnitřní), zásobníky pro sypké látky i tekutiny -skladovací či výrobní, vyprazdňovací stanice na velkoobjemové vaky BIG-BAG či vyprazdňovací stanice na pytle.

Příslušenství

Ať už jde o vážení Vašich sil a zásobníků, vhodně zvolené typy příslušenství pro bezproblémové vyprázdnění surovin a jejich následné napojení na další výrobní proces, ochranu Vašich zařízení a zaměstnanců proti výbuchu a mnoho dalšího zařízení, jsme ti praví na koho se obrátit.

Pneumatická doprava

Pneumatická doprava se používá k dopravě různorodých sypkých a zrnitých materiálů na různé dopravní vzdálenosti – na základě požadavků zákazníka a dopravní vzdálenosti navrhneme vhodný způsob pneumatické dopravy. Dopravní trasu tvoří uzavřené dopravní potrubí, k pohybu materiálu je využíváno aerodynamických účinků proudícího vzduchu. Médium (vzduch, dusík aj.) je vytvářeno vývěvou, dmychadlem nebo kompresorem (dle jednotlivých aplikací). Pneumatickou dopravu dodáváme včetně jejich komponent – potrubních rozboček, prosévaček, odlučovačů a dalších. 

Mechanická doprava

Mechanické dopravníky jsou ideálním prostředkem pro dopravu sypkých a kusových materiálů. Jejich výrobu vždy provádíme dle jednotlivé aplikace a dle požadavků zákazníka. Na základě těchto informací vybereme vhodný typ mechanické dopravy a její návaznost na navazující technologie. Dodáváme dopravníky šnekové, vibrační, trubkové řetězové, redlery, elevátory a v neposlední řadě také dopravníky pásové. 

Váhy dávkovací komponenty

K čemu Vám jsou nejmodernější technologie pokud správně nenavažují či nedávkují? Proto klademe maximální důraz na kvalitní komponenty a přesné vážení a dávkování – ať už se jedná o sypké látky nebo tekutiny. Díky kvalitním komponentům jsme schopni splnit Vaše přísné požadavky na přesné vážení a dávkování do Vašich technologických procesů. 

Míchací zařízení homogenizace

Většina technologických celků slouží k přepravě materiálů ze skladového hospodářství do nádob, kde dochází k promíchání jednotlivých surovin. Ať už se jedná o tekutiny nebo sypké látky či o promíchání obou těchto složek jsme schopni navrhnout, vyrobit a dodat různé typy míchacích zařízení. Může se jednat o homogenizátory planetové, vertikální, kónické či horizontální, ať už spirálové nebo radlicové. Typ míchacího zařízení vždy navrhujeme na základě surovin, které se v něm budou míchat. 

Plnící stanice

Mnoho technologických celků neslouží jen k výrobě hotového produktu, který směřuje k balicím linkám. Často se různé práškové směsi připravují pro další využití a balí se do velkoobchodních obalů, ať už do pytlů nebo BIG-BAGů. Proto máme ve své nabídce také tyto typy zařízení. Jsme schopni dodat plnící stanice na BIG-BAGy včetně vážení, v mobilním provedení nebo včetně paletového zakladače a mnoha dalšího příslušenství. V našem portfoliu máme také zařízení pro plnění práškových surovin do pytlů.